Stephen Chow

Szerepek (3,5)

Szerep Film Év Rendező Műfaj Nézettség Átlag
Ti Cheung Gong 7 hou
CJ7 - A kis zöld látogató
2008 Stephen Chow sci-fi, vígjáték 69 3,2
Sing Kung fu
A pofonok földje
2004 Stephen Chow akciófilm, fantasy, harcművészeti film, ... 311 3,7
Sing Siu lam juk kau
Üsd, vágd, focizzál! (Shaolin foci)
2001 Stephen Chow akciófilm, harcművészeti film, sportfilm, ... 151 3,2
Wan Tin-sau Hei kek ji wong
King of Comedy
1999 Lee Lik-Chi - Stephen Chow dráma, szerelmi történet, vígjáték 14 4,4
Sui Hung wan yat tew loong
The Lucky Guy
1998 Lee Lik-Chi szerelmi történet, vígjáték 1 ?
Ling Ling Fat Daai laap mat taam 008
Tiltott város rendőrei
1996 Stephen Chow - Vincent Kok akciófilm, vígjáték 2 ?
Stephen Chow Sik san
A főzés istene
1996 Lee Lik-Chi - Stephen Chow akciófilm, vígjáték 8 ?
Lee Chak-Sing Baak bin sing gwan
Terminátor 33 1/3
1995 Wai Man Yip - Wong Jing sci-fi, vígjáték 25 2,6
Ling Ling Chat Gwok chaan Ling Ling Chat
From Beijing with Love
1994 Lee Lik-Chi - Stephen Chow akciófilm, vígjáték 2 ?
Ho Kam-An Poh waai ji wong
Love on Delivery
1994 Ching Siu-Tung - Lee Lik-Chi - Stephen Chow akciófilm, szerelmi történet, vígjáték 2 ?
Lo Han Chai gong
Az őrült szerzetes
1993 Ching Siu-Tung - Johnnie To fantasy, vígjáték 3 ?
Star Chow Tao xue wei long zhi long guo ji nian
Fight Back to School III
1993 Wong Jing vígjáték 3 ?
Sung Shih-Chieh Sam sei goon
Justice, My Foot!
1992 Johnnie To akciófilm, vígjáték 1 ?
Chow Sing Sing Tao xue wei long 2
Fight Back to School II
1992 Gordon Chan vígjáték 3 ?
Narrátor Fei zhou he shang
Őrült szafari
1991 Billy Chan vígjáték 18 2,8
Star Chow Tao xue wei long
Fight Back to School
1991 Gordon Chan vígjáték 3 ?
Jacky Yi dan qun ying
Just Heroes
1989 John Woo - Ma Wu akciófilm 3 ?
Andy Yau Long zai tian ya
Kung-fu sárkány
1988 Hin Sing 'Billy' Tang akciófilm 1 ?

Rendezések (3,5)

Film Év Műfaj Nézettség Átlag
Mei ren yu
The Mermaid
2016 dráma, fantasy, szerelmi történet, ... 4 ?
Xi you: Xiang mo pian
Journey to the West: Conquering the Demons
2013 akciófilm, fantasy, szerelmi történet, ... 12 2,9
Cheung Gong 7 hou
CJ7 - A kis zöld látogató
2008 sci-fi, vígjáték 69 3,2
Kung fu
A pofonok földje
2004 akciófilm, fantasy, harcművészeti film, ... 311 3,7
Siu lam juk kau
Üsd, vágd, focizzál! (Shaolin foci)
2001 akciófilm, harcművészeti film, sportfilm, ... 151 3,2
Hei kek ji wong
King of Comedy
1999 dráma, szerelmi történet, vígjáték 14 4,4
Daai laap mat taam 008
Tiltott város rendőrei
1996 akciófilm, vígjáték 2 ?
Sik san
A főzés istene
1996 akciófilm, vígjáték 8 ?
Gwok chaan Ling Ling Chat
From Beijing with Love
1994 akciófilm, vígjáték 2 ?
Poh waai ji wong
Love on Delivery
1994 akciófilm, szerelmi történet, vígjáték 2 ?