Chang-hwa Jeong

Rendezések

Film Év Műfaj Nézettség Átlag
Tian xia di yi quan
King Boxer
1972 akciófilm, harcművészeti film 8 ?
Lei ru fung
The Swift Knight
1971 akciófilm, harcművészeti film 1 ?