Ang tanging Ina

Film Év Rendező Műfaj Nézettség Átlag

Ang tanging Ina
 


2003 Wenn V. Deramas dráma, vígjáték
Ang tanging ina n'yong lahat (2008)

Ang tanging ina n'yong lahat
The Only Mother to You All


2008 Wenn V. Deramas vígjáték
Ang tanging ina mo: Last na 'to! (2010)

Ang tanging ina mo: Last na 'to!
 


2010 Wenn V. Deramas dráma, vígjáték