Bánk bán adaptációk

Film Év Rendező Műfaj Nézettség Átlag
Bánk Bán (1914)

Bánk Bán
 

II. Endre király hadat visel a galíciai tartományokért. Az országban nyomor és pusztulás dúl. A királyi udvarban mindennek semmi nyoma. Gertrudis királyné pazar gazdagsággal látja el az idegen urakat. Miközben az ország ezer sebből vérzik az udvarban dőzsölés, dáridózás folyik. A király távollétében az országnak Bánk bán a helytartója, de őt a királyné eltávolítja, hogy ezalatt az öccse, Ottó herceg megkörnyékezhesse Bánk bán szépséges hitvesét, Melindát. Az asszony azonban hűséges urához, és visszautasítja a herceget.


1914 Michael Curtiz (Kertész Mihály) dráma, némafilm 3 ?

Bánk bán
 


1952 Révész György ? 2 ?

Bánk bán
 

Katona József drámája kiemelkedő helyet foglal el a magyar irodalomban. A szerző élete folyamán a cenzúra miatt nem mutatták be a művet, az ősbemutató 1833. február 15-én volt Kassán. Ezt követően lassan ugyan, de megkezdődött "a Bánk bán diadalútja". A mű jelentőségét mutatja, hogy 1848. március 15-én a Nemzeti Színház díszműsorán ez a mű szerepelt (bár végül a forradalom egyéb eseményei miatt valószínűleg elmaradt az előadás).


1968 Szinetár Miklós dráma 8 ?

Bánk Bán
 

Amíg II. Endre király idegen földön harcol, addig felesége, Gertrúd és annak meráni udvarnépe vígan él. A háttérbe szorított magyar főurak leszámolásra készülnek, de Bánk bán, Magyarország nagyura ellenzi a felkelést. Ő hű királyához, de hamarosan rájön, mit tettek az idegenek az országgal. Összetalálkozik régi emberével, Tiborccal, aki beszámol neki a jobbágyok tarthatatlan helyzetéről. Bánk feleségét, Melindát aljas módon elcsábítja Ottó, Gertrúd öccse. Ez már sok Bánknak. Felkeresi a királynét és felelősségre vonja. A vita közben váratlanul megjelenik Ottó, de Bánk láttán elmenekül. Gertrúd tőrt rántva ront Bánkra, de a nagyúr megöli. Bánk Tiborcra bízza Melindát és kisfiát. Az asszony megzavarodott elmével szorítja magához a gyermeket és a Tiszába veti magát. II. Endre hazatér a háborúból, feleségét a ravatalon találja. Bánk bevallja a gyilkosságot, de nem érez bűntudatot. Csak akkor omlik össze, mikor behozzák felesége és kisfia holttestét. A király látja, hogy már felesleges bosszút állnia.


1974 Vámos László dráma, történelmi film 3 ?

Katona József: Bánk bán
 

Tévéjáték Katona József Bánk bán c. drámájából Almási Áva, Blaskó Péter, Szirtes Ági és Bubik István főszereplésével. II.Endre király háborút visel. Felesége, a merániai Gertrudis ezalatt kicsapongó életet folytat, nem törödik az ország sorsával. A magyar urak Petur bán vezetésével összeesküvést szerveznek, melyet Bánk megakadályoz. Tiborc felkeresi a bánt és elpanaszolja hogyan élnek a szegények. A királynő unokaöccse Ottó, szeretné megkapni Melindát, Bánk feleségét. Biberach hozzá segíti, hogy csellel magáévá tegye az asszonyt. A bán megtudja, hogy feleségét meggyalázták, haragjában és elkeseredésében elrohan Gertrudishoz. Szóváltás közben megöli a királynőt. Endre király megérkezik serege élén és holtan találja feleségét. Bánk elmondja a királynak, hogy ő ölte meg a királynét, közben Tiborc hozza a hírt, hogy meghalt Melinda. Bánkot a király életre itéli, mert úgy véli, számára ez a legnagyobb büntetés.


1987 Szőnyi G. Sándor dráma, történelmi film 1 ?
Bánk bán (2002)

Bánk bán
 

1213. Gertrud királyné meráni honfitársai dorbézolnak a királyi várban. A békétlenkedő magyar nemesek félrehúzódva szemlélik a dáridót, s Petur bán vezetésével összeesküvésre készülnek. Haragjukat csak fokozza, hogy miközben a távolban csatázó király helytartója, Bánk bán az országot járja, az udvarban hagyott feleségét, a szépséges Melindát a királyné léha öccse, Ottó egyre nyíltabban ostromolja. Petur titokban visszahívja Bánkot, aki azonban a békétleneket felségárulással vádolja. Ám Ottó bizalmasa, Biberach lovag elárulja Bánknak, hogy a herceg el akarja csábítani Melindát. Ottó a királyné bíztatására döntő rohamra készül. A vár kerengőjében és kápolnájában is üldözi szerelmével Melindát, aki megvetően utasítja vissza, ám mégis félreérthető helyzetbe kerül. Az őket éppen megleső Bánk megrendül: úgy tűnik, hogy rajongva szeretett hitvese valóban hűtlen...


2002 Káel Csaba dráma, történelmi film, zenés film 82 2,5