Egy kínai kínzókamra meséje

Film Év Rendező Műfaj Nézettség Átlag
Mun ching sap daai huk ying (1994)

Mun ching sap daai huk ying
Egy kínai kínzókamra meséje


1994 Lam Bosco dráma, fantasy, horror, ... 2 ?

Man qing shi da ku xing zhi Chi luo ling chi
Egy kínai kínzókamra meséje 2


1998 Cho Kin-Nam dráma, horror, kalandfilm