100 éve történt

Film Év Rendező Műfaj Nézettség Átlag

Az ezredév
 

1896 a kinevezett ezredik év. „Ezer éve, hogy Árpád itt megállott, S azt mondta: Magyar nép, ez a te országod!...” A Városligetben világra szóló nagy magyar ünnep veszi kezdetét.


1994 Szoboszlay Péter animáció, dokumentumfilm, rövidfilm

Ez a módi!
 

A férfiak, akár esik, akár süt, esernyőt hordanak, mint a városi módi látványos szimbólumát. A kereskedések és boltok kirakatai és cégtáblái mindinkább művészi igénnyel készülnek. A divatcikkek, ruhák, fehérneműk, kalapok kirakatában Budapest vezet.


1994 Szoboszlay Péter animáció, dokumentumfilm, rövidfilm

Fent és lent
 

A monarchia piacain a korona a fizető eszköz. Vasárnap délelőttönként emberek csoportjai ácsorognak a tereken, piacokon, s kínálják munkára két karjuk erejét, miközben a vér szerinti és a pénzarisztokrácia hatalmas vagyonokra tesz szert.


1994 Szoboszlay Péter animáció, dokumentumfilm, rövidfilm 1 ?

Földön, vízen, levegőben
 

A vasút a kort szimbolizálja: az erőt, a sebességet, a haladást. Budapesten a lóvasutat felváltja a villamosvasút, működik Európa első földalatti vasútja, a fogaskerekű vasút és a sikló. Bepöfög Magyarországra az első automobil.


1994 Szoboszlay Péter animáció, dokumentumfilm, rövidfilm 1 ?

Halló, halló!
 

Távírópóznák és távíróvonalak hálózzák be az országot, s teremtenek gyors összeköttetést az egész világgal. Működik a telefon, s a kapcsolásokat a központból telefonos kisasszonyok végzik, a név vagy a telefonszám megadása után. A telefonhírmondó számára negyven újságíró napi tizenkét hírsorozatot készít.


1994 Szoboszlay Péter animáció, dokumentumfilm, rövidfilm 1 ?

Híveim, Magyarok!
 

Létrejött a megbékélés, a tisztes kiegyezés a magyar nemzet és a Habsburg ház között. Magyarország már nemzet, de még nem független állam. Az országos politikát túlnyomó részben a dzsentrik irányítják. Szabadság, egyenlőség, testvériség?


1994 Szoboszlay Péter animáció, dokumentumfilm, rövidfilm

Hogy mik vannak!…
 

A kor szimbóluma a vasút, a mozdony. A magas házakban liftek járnak, egyre több háztartási gépet használnak az emberek, miközben a lakóházak nagy része még vályogból készül. A fejlett együtt él a fejletlennel.


1994 Szoboszlay Péter animáció, dokumentumfilm, rövidfilm

Isten veled, Haza!
 

„Amerika aranybányák hazája, sült galamb száll minden ember szájába!” A Magyarországon számításukat nem találó, éhező tömegek indulnak el az új világ felé, egy reménybeli boldogabb hazába. Isten veled haza, nem jövök többet haza!


1994 Szoboszlay Péter animáció, dokumentumfilm, rövidfilm 1 ?

Kockakövek
 

Magyarország területén a városiasodás és a polgáriasodás feltartóztathatatlan. Az országot vasútvonal hálózza be, s a városok utcái szilárd kockakő burkolatot kapnak.


1994 Szoboszlay Péter animáció, dokumentumfilm, rövidfilm 1 ?

Rabló, pandúr
 

Budapest kedvelt átutazóhelye Európa betörőinek, szélhámosainak. Elterjedt bűnözési forma a szédelgés és a váltóhamisítás. A nyomozási, azonosítási technikákban már nagy szerepet kap az ujjlenyomat összehasonlítás.


1994 Szoboszlay Péter animáció, dokumentumfilm, rövidfilm

Ujjé, a ligetben!
 

Egy nyári hétvégén a tehetősebb budapestiek a Stefánián kocsizhatnak, míg a köznépnek marad a Hűvösvölgy vagy a Margit-sziget, ahová gyalog vagy lóvasúttal kirándulhat. De a tömeges szórakozás helye a Népliget, ott korzózik a fél város, és ámul a különböző látványosságokon.


1994 Szoboszlay Péter animáció, rövidfilm

Beugrom a nagybőgőbe...
 

Az éjszakai élet színterei a kaszinók, mulatók, orfeumok, éttermek és a bordélyházak. A mulatók közönsége vegyes, megtalálhatóak ott katonatisztek, apacsok, lumpok és könnyűvérű hölgyek is.


2000 Szoboszlay Péter animáció, rövidfilm

Úr, ír!
 

Rövid idő alatt 500 új népiskolát alapítanak, építenek. 6 és 12 év között általános a tankötelezettség. Az írni-olvasni tudók aránya 40%-ról 65-85%-ra emelkedik.


2000 Szoboszlay Péter animáció, rövidfilm

Császári, királyi, udvari szállítók
 

A „császári, királyi, udvari szállító” cím elismerést és rangot jelent, s birtokosainak száma a századfordulón már eléri a 176-ot. A legismertebb nevek: a Gerbeaud cukrászda, a Törley pezsgő, a Holzer divatáruház, Mauthner Ödön magkereskedése, vagy a Zwack-féle Unicum.


2005 Szoboszlay Péter animáció, dokumentumfilm, rövidfilm 1 ?

Ép testben ép lélek
 

Az iskolai tantervbe bekerül a testedzést, a tornaóra. Divatba jön a korcsolyázás. A századvég a modern sport és sportélet kialakulásának ideje.


2005 Szoboszlay Péter animáció, dokumentumfilm, rövidfilm

Királyért és a hazáért!
 

Viribus unitis - a közös hadseregen belül létrejön a majdnem független Magyar Királyi Honvédség. A sorozást felváltja a hadkötelezettség.


2005 Szoboszlay Péter animáció, dokumentumfilm, rövidfilm

Levelet hozott a posta
 

A Monarchia bővülő vasúthálózatával együtt nő a postahálózat is. A Magyar Királyi Posta az ország talán legnagyobb „üzeme”. Megjelennek a motorbiciklis és autós postások, de a munka nagyobb részét még mindig a lovas postakocsik végzik.


2005 Szoboszlay Péter animáció, dokumentumfilm, rövidfilm

Nem tudok maga nélkül élni
 

Rövid bepillantás a 19. század végének, a 20. század elejének szerelmi életébe; hogyan szerettek, gyűlöltek, féltékenykedtek, léptek félre dédszüleink, s hogyan adnak hírt mindezekről a fennmaradt korabeli újságok, levelek, titkos naplók.


2005 Szoboszlay Péter animáció, rövidfilm

Hírek, szenzációk!
 

A szenzáció, az izgalmas esemény, a napilapok éltető eleme. A századfordulón már 70 politikai napilap, vegyes tartalmú újság és hetilap számol be az éppen aktuális eseményekről, érdekességekről.


2006 Szoboszlay Péter animáció, dokumentumfilm, rövidfilm

Terül, terülj asztalkám!
 

A módosabb családoknál a terített asztal bősége a család igazi rangját hivatott tükrözni. Azonban e pazarló gazdagsággal szemben az ország nagyszámú szegényének alig van napi betevője. A táplálkozási szokásokat a hagyományok mellett leginkább a család gazdasági helyzete szabja meg.


2006 Szoboszlay Péter animáció, rövidfilm

Oh, azok a habos neglizsék!
 

Elmúltak azok az idők, amikor a divatot egy uralkodó nejének vagy szeretőjének az ízlése diktálta. A divatot ma már Párizs előkelő divatszalonjaiban kreálják. A nemzeti jelmez: a díszmagyar.


2008 Szoboszlay Péter animáció, dokumentumfilm, rövidfilm

Dicsértessék a Te neved!
 

Alig van olyan települése az országnak, amelynek ne lenne temploma. Főleg vidéken, a vallásos érzelmek az élet szinte minden területét, történéseit, cselekvéseit átszövik. Istentagadó ember nemigen akad.


2009 Szoboszlay Péter animáció, rövidfilm

Szemünk fénye
 

A családi életet – legyen az vidéki vagy nagyvárosi – minden vonatkozásában a szigorú patriarchális vonások és szokások jellemzik. Nagy a szülői tekintély, s mindennapos a testi fenyítés. Az apa, a családfő joga és feladata a fiúgyerekek munkába és más ismeretekbe való bevezetése, a leánygyerekek nevelése az anya, a gazdasszony dolga.


2009 Szoboszlay Péter animáció, dokumentumfilm, rövidfilm

A világot jelentő deszkák
 

A századfordulón már 38 magyar város büszkélkedhet rangot adó színházzal. A kor hódító színpadi műfaja a zenés, táncos népszínmű. A János Vitézt 29 vidéki színház tűzi műsorára, s a vidéki primadonnáknak János Vitéz versenyt rendeznek. Képek és hírek a századforduló Magyarországáról.


2011 Szoboszlay Péter animáció, rövidfilm 3 ?

Lázban ég az ország
 

A századvégen Európa egyik leglátványosabban fejlődő városa kétségtelenül Budapest. Mindenhol épül valami, s a lebontott régi házak helyén egyik napról a másikra új utcák, új városrészek nőnek ki a földből.


2011 Szoboszlay Péter animáció, rövidfilm

Minden fillér pénz
 

A parasztság nagy része röghöz kötött, kiszolgáltatott agrárproletár, akinek sem földje, sem vagyona, sem biztos megélhetése nincsen. A városok, az ipar, a kereskedelem, a vendéglátás vonzza a föld és kereset nélkülieket. Ez a népes kispolgári réteg igyekszik alkalmazkodni a városi kispolgárság szokásaihoz és normáihoz. De a feljebb lépés nagyon nehéz.


2011 Szoboszlay Péter animáció, dokumentumfilm, rövidfilm 1 ?